Ma 2022. január 17. hétfő, Antal, Antónia napja van. Holnap kedd, Piroska napja lesz. Sok boldogságot kívánunk!

Intézményeink  


Kálmán Lajos Óvoda, Általános iskola és Művelődési Ház

Hetényegyházi Művelődési Háza

 

 

Hetényegyháza Kecskemét Megyei Jogú Város településrésze, a várostól 10 km távolságra fekszik. A településrész hajdan önálló közigazgatású volt, a falusias jellege máig magmaradt. A lakosság száma dinamikusan nő, a lélekszám közel 9000 fő. Sokan költöztek, költöznek ide Kecskemétről, a település megfelelő adottságai, nyugodt, kertvárosi környezete miatt.

1958. december végén készült el az akkor még községi művelődési otthon. 2008. június 1. óta a Kálmán Lajos integráció hetedik intézményegységeként működik a Hetényegyházi Művelődési Ház és a Könyvtár.

Az intézményegység egyik fontos célkitűzése, hogy közreműködjön a településrész társadalmi környezetének formálásában, hagyományainak ápolásában, programokat nyújtson minden korosztály számára. Támogatjuk a népművészet, kézművesség hagyományainak és az elődök által megteremtett felhalmozott szellemi értékek ápolását, bemutatását.

Az évkör jeles ünnepeihez kapcsolódva kézműves foglalkozásokat, a világnapok köré szerveződő tematikus programokat, ismeret- és készségfejlesztő szakköröket és rendszeresen kiállításokat szervezünk. Mindemellett célunk az olvasói és könyvtárhasználói kultúra terjesztése és fejlesztése. Az óvodába, általános iskolába járó gyerekeket, a fiatalokat, a felnőtteket és időseket számos kulturális rendezvény várja intézményünkben.

                               

  Hetényegyházi Művelődési Ház                                          Hetényegyházi Könyvtár


A rendszeres programok mellett nagyobb rendezvényeink:


 „Süss fel nap” gyermek művészeti fesztivál,

 mely lehetőséget biztosít általános iskolás

 gyerekeknek, valamely művészeti ágban tehetségükkel 

  megmutatkozni.„Könyvtár a jurtában” címmel nagyszabású 
gyereknapi rendezvényt szervezünk évről-évre   a hetényi lovaspályán, ahol a gyerekeket kézműves foglalkozás várja.
 Móricz-emlékút alkalmával
 a Móricz Zsigmond-hagyományokat
 tovább ápolva, az íróhoz kapcsolódó,  Hetényegyházán található helyeket körbejárjuk az érdeklődőkkel.
 
 
 

Hagyományteremtő szándékkal 2008. októberében rendeztük meg először a  Hetényegyházi Szüreti Lovas Felvonulás és Borfesztivált.

A régi hagyományra építve egy három napos
programsorozatot indítottunk el,  
ahol egész napos kézműves foglalkozás és játszóház szórakoztatja a gyerekeket, továbbá amatőr borversennyel,
 pogácsasütő versennyel, előadásokkal, borkóstolóval, kórustalálkozóval, népzenével, táncházzal örvendeztetjük meg a hetényi lakosokat.  


 Nemzeti Napok A Hetényegyházán élő más nemzetiségű művész embereket jobban megismerni és megismertetni a helyi lakossággal, kölcsönösen megismerni egymás
 gasztronómiáját.Minden szervezett program 5 részből áll:
  kézműves foglalkozás,táncház, gasztronómia,
hagyományok, szokások, művészetek, műveltségi vetélkedő
 
 

A jövőnk építőkockái Kecskeméten” című projekt keretében megvalósuló programjainkkal célunk a Hetényegyháza városrészben lakó gyerekek szabadidős tevékenységének gazdagítása, a korosztályi sajátosságoknak megfelelő kompetenciafejlesztés eszközeivel.

 Akarsz-e varázsló lenni?”-kézműves foglakozás

Kézműves foglalkozások kicsiknek nagyoknak, amik bővelkednek

a legcsodálatosabb csodákban és a legvarázslatosabb varázslatokban,

ahogy az csak a mesékben lehetséges. A mese vidám és vonzó

közreműködésével megismerkedhettek a papírral, textillel és

más egyszerű anyagokkal.

 
 

Célunk, hogy fejlesszük kombinációs képességüket, esztétikai érzéküket, kitartásukat, fantáziájukat, kreativitásukat. A rendszeres foglalkozások megajándékozzák a gyerekeket az alkotás örömével, a közösséghez tartozás érzésével, feltárják előttük a tevékeny ember mesebeli erejét.

Célcsoport: 8-14 évesek

Létszám: 12 fő

Szakmai vezető: Bakró Barbara rajz és vizuális kultúra-média szakos tanár, Polyák Ferencné könyvtáros

 

„A fény gyermekei”-rajz szakkör

Játék a színekkel, fény-árnyékkal, minden korosztálynak. Szakköri keretben a színtan egyes témaköreinek feldolgozásával történik az esztétikai és művészi tudatosság fejlesztése.

Krix  és Krax / Téma: alapszínek, faktúrák; Árnyékfogó / Téma: árnykép, sziluett; A Vörös, a Sárga, a Kék és párjaik / Téma: komplementer (kiegészítő) színkontraszt; A Hideg és a Meleg / Téma: hideg-meleg színkontraszt; A Kék, a Sárga és a Vörös / Téma: főszínek; Szivárványlovag / Téma: a színek születése

 
 

Célcsoport: 8-14 évesek

Létszám: 12 fő

Szakmai vezető: Bakró Barbara rajz és vizuális kultúra

média szakos tanár

 
 

Ha szeretnél játszva olvasni, olvasva játszani, akkor kalandra fel! A közösségépítés egyik fontos eszköze a játék. Foglalkozásaink két témakörben folynak: a kötelező és ajánlott olvasmányok, továbbá a különböző kultúrák monda és mesevilágának feldolgozása  játékos formában,  segítve ezzel a pedagógusok munkáját, a gyerekek olvasóvá nevelését.

 

 Célcsoport: 8-12 évesek

Létszám: 12 fő

Szakmai vezető: Polyák Ferencné könyvtáros,

Halek Mónika művelődésszervező

 
  Tiniklub - önismereti szakkör
Ha problémád van, ha kérdésed van vagy csak egyszerűen szeretnél egy jót beszélgetni barátok között, akkor itt a helyed közöttünk. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne egy kellemes délutánt eltölteni, egy jót beszélgetni egy (vagy több) csésze finom tea mellett.
Célunk, oldott környezetben, kortárs közösségben a kamaszkori életvezetési, tanulási problémák feltárása, megoldási lehetőségek keresése.

 
 

Célcsoport: 12-16 évesek

Létszám: 15 fő

Szakmai vezető: Polyák Ferencné könyvtáros


 

Városi Tehetségnap – „Süss fel nap!” gyerekfesztivál

 

A  tehetséges gyerekek és fiatalok közönség előtti bemutatkozására lehetőséget adó művészeti rendezvény a tehetséggondozó munka helyi nyilvánosságát teremti meg. Ösztönző szerepet tölt be egy-egy szakkör, művészeti csoport egész éves munkájában. Segítik a fiatalok kapcsolatteremtését a városban élő művészekkel, művésztanárokkal, hozzájárul a közönségneveléshez. Rangot ad a pedagógusok tehetséggondozó munkájának.

Évente egy alkalommal találkozási lehetőséget illetve színvonalas fesztivált szeretnénk biztosítani azoknak a gyerekeknek-, felkészítőiknek, akik valamely művészeti ágban tehetségükkel, szorgalmukkal megértek a nagyobb nyilvánosságra. A fesztivál meghirdetésével, megvalósításával biztosítani kívánjuk a működő művészeti csoportjaink és más tehetséges általános iskolás diákok, csoportok bemutatkozását tematikus játék, színjáték, vers, próza, néptánc, népi játék, hangszeres zene, ének és mozgásművészet, képzőművészet kategóriában.

A program előkészítő szakaszába, megvalósításába és értékelésébe bevonjuk a fiatalokat. Továbbra is fontos cél az önkifejezés, kreativitás és néphagyomány kultúrája. A kulturális programok szervezése során kiemelt figyelmet fordítunk az igényeket kielégítő, színvonalas gyermek és ifjúsági programok létrehozására. Fesztiválunkkal is lehetőséget szeretnénk teremteni a tehetségek felismeréséhez, a szereplés pozitívumainak és negatívumainak megismeréséhez.  

 
   
 

  


„Történhetett volna másképp…” városi bűnmegelőzési program

 

Az általános iskolák tanulói számára szervezünk egy komplex bűnmegelőzési hetet.

Minden iskola ugyanazt a programot hajtja végre (bűnmegelőzési hét keretében).

Ezt követően az iskolák által delegált két-két csapat, összesen 20 csapat vesz részt a záró rendezvényen, ami az egyhetes programra támaszkodó vetélkedő.

Célunk, hogy az előadások, beszélgetések, szituációs játékok, bemutatók megelőzzék az elkövetővé, illetve áldozattá válást, segítsék és fejlesszék a gyerekek veszélyhelyzet felismerő képességét. Ki tudják számítani döntéseik, cselekedeteik következményét, eredményét. Képesek legyenek nemet mondani még a kortársaiktól érkező csábításnak is. Konfliktushelyzeteiket úgy oldják meg, hogy ne érezzék vesztesnek magukat. Fontos hangsúlyozni, hogy ne hallgassák el, mondják el szüleiknek, tanáraiknak, hogy mi történt velük.

Kompetenciák:   

·        normatív

·        perceptív

·        életvezetési

·        kulcskompetenciák

·        szociális és állampolgári

·        kritikai

 

1.     Elméleti rész: előadások, beszélgetések.

2.     Gyakorlati rész: szituációs játékok.

3.     Bemutató rész: önvédelmi nap/rendhagyó testnevelés óra.

 

A több napos foglalkozásokba, előadásokba beépülnek az irányított beszélgetések, vitavezetéssel. Foglalkoznak a gyermekek jogaival, normák, szabályok szerepével is. Problémamegoldó technikákat ajánlanak és gyakoroltatnak a gyerekekkel, drámapedagógiai eszközökkel, szituációs és szerepjátékokkal segítenek a fiataloknak az olyan veszélyhelyzetek megoldásában, amire nincsenek felkészülve. Az önvédelmi napon (rendhagyó testnevelés keretében) a tanulók megismerkedhetnek az önvédelmi technikák alkalmazásával, felmérhetik önvédelmi alapkészségeiket.

Célcsoport: 10-12 évesek

Szakmai vezetők: Bakró Barbara

 

Önismereti csoport

 

A csoportos beszélgetések célja, hogy a résztvevők többet tudjanak meg saját lelki működésükről; összetett és sokszor ellentmondásos érzelmeikről, gondolataikról, motivációikról. Ezzel összefüggésben célja az is, hogy a csoporttagok hatékonyabban, saját igényeiket felvállalva, ugyanakkor másokét tekintetbe véve legyenek képesek megnyilvánulni, kommunikálni kapcsolataikban. A csoportüléseken a problémák nyílt megbeszélése mellett azok személyes átélésére, játékos megközelítésére is lehetőség nyílik.

Várható eredmény: A csoportban résztvevők önismerete és kommunikációs készsége fejlődik, ezáltal emberi kapcsolataikban kedvező változások történhetnek.

Célcsoport: 13-14 éves korosztály

Kompetenciák:

·        életvezetési (önfejlesztés, társas kapcsolat, szabadidő töltés, érzelmekkel való bánni tudás)

·        felelősség a saját tanulásért, teljesítményért és fejlődésért

·        együttműködés

·        problémamegoldás

·        kritikai


Kálmán Lajos ?"voda, Általános Iskola és Művelődési Ház
Hetényegyházi Művelődési Háza
6044 Kecskemét, Kossuth Lajos u. 83.
Tel/fax: 76/472-713
E-mail: muvhaz@hetenynet.hu
hetenymuvhaz@gmail.com


Munkatársak:
Bakró Barbara Ilona- intézményegység-vezető
Halek Mónika - közművelődési szakember

Internet elérési lehetőség a Művelődési Házban
A szolgáltatás 3 db számítógépen érhető el.


Egyéb szolgáltatásaink:
Fekete-fehér nyomtatás, színes nyomtatás, szkennelés


HIIP - Hetényi Ifjúsági Információs Pont
A Helpi információs alapszolgáltatásai már helyben is elérhetők a hetényegyházi fiatalok számára. Várunk minden olyan fiatalt, akinek továbbtanulási problémája van, aki munkát keres, mert nálunk szakképzett munkatárs segít ezek megoldásában. Ingyen internet használat, kiadványok ingyenes használata, elhelyezkedéssel kapcsolatos információk stb.


Hetényegyházi Ifjúsági Közösségi Tér
hétfőnként 14.00-16.00h
csócsó hétfőtől-péntekig 14.00-17.00h


Alapítványunk:
Móricz Zsigmond Közművelődési Alapítvány
6044 Kecskemét, Kossuth L. u. 83.

 

 

Alapítványaink: A Kecskeméti Móricz Zsigmond Iskoláért Alapítvány

Hetényegyházi Iskolaétkeztetési Alapítvány

Néhány fontos információ:
Cím: Kálmán Lajos NOMH Móricz Zsigmond Általános Iskolája
6044 Kecskemét - Hetényegyháza, Iskola u. 1.
Tel-fax: 76/472-522
E-mail: heteny@t-online.hu
Honlap: www.moriczamk.hu
Intézményegység-vezető: Ágoston Gábor

 

Hetényegyházi Könyvtár

Kecskemét, Posta u.3.

Könyvtáros: Polyák Ferencné

 E-mail: hetenykonyvtar@gmail.com

 Nyitvatartás :

 Hétfő: 12-16 ,  Kedd: 10-16,  Szerda: 8-14,  Csütörtök: 11-18,  Péntek: 11-18


VACKOR VÁR  - ERDEI ISKOLA

Az erdei iskola a Kecskemét-Hetényegyháza melletti Nyíri erdőben, a Duna-Tisza közének egyik legszebb homokpusztai tölgyes ligeterdejében található. Fő célkitűzése a 6-18 év közötti korosztály természetszeretetének, környezetbarát szemléletének és viselkedésének kialakítása. Az intézmény a szó igazi értelmében vett erdei iskola, ahol kicsik és nagyok számára egyaránt kínálunk programokat. A minden igényt kielégítő, impozáns épületegyüttes 46 fős szállása – 9 db négyágyas és 5 db kétágyas, wc-vel, zuhanyzóval ellátott, jól felszerelt szoba, 48 férőhelyes étkező – magas színvonalú szolgáltatást nyújt az idelátogatóknak.

A több mint ezer hektáros Nyíri erdőből 26 hektár szolgálja az ismeretterjesztést. A vendégek terepgyakorlatokon ismerhetik meg az erdei növény- és állatvilágot, az erdészek munkáját és az erdőgazdálkodás fogásait. A Nyíri erdő dámvad, őz, vaddisznó, nyúl, róka, mókus, számtalan madárfaj és apróvad élőhelye, viselkedésük a magaslesekről természetes környezetükben figyelhető meg.

 Az 1848 méter hosszú tanösvényen az önálló ismeretszerzést segítő tájékoztató táblák mutatják be az erdő élővilágát. A Nyíri erdészházban gazdag gyűjtemény állít emléket az 1848–49-es forradalom és szabadságharc nagyjainak. Szomszédságában valódi kis ékszerdoboz a Szent Hubertus kápolna. A szabadidő sportos eltöltéséhez fából készült játék „Vackor-vár”, és az erdei környezetben felépített foci- és kosárlabda pálya áll rendelkezésre.

A vendégek kipróbálhatják – a népi mesterségek bemutató helyein, népművészek közreműködésével – az agyagozás, a kenyérsütés, a szövés-fonás és a nemezelés fogásait.

Az erdei iskola egyik oktatási helyszíne a Kecskeméti Arborétum. A helyi éghajlati és talajviszonyok, a növény- és állatvilág bemutatására létesített tanösvények, valamint az automata meteorológiai állomás segítségével végezhető megfigyelések színesítik a programokat.

Közoktatási intézmények pályázatok útján támogatást nyerhetnek többnapos, bentlakásos erdei iskolai program finanszírozásához. 

Elérhetőség:
6044 Kecskemét, Belsőnyír 202.
Tel.: 76/706-060
E-mail: vackorvar@t-email.hu
Web: http://www.vackorvar.hu/

 


.:: 2011 | Hetényegyháza Hivatalos honlapja ::.